Velkommen til Norsk Logopedlag. 
Her kan du registrere din innmelding, og legge ved nødvendig dokumentasjon. 

 

Medlem
Medlemskap
  • Medlem (1.200 pr. år)
  • Student (600 pr. år)
  • Pensjonist (600 pr.år)
Arbeid (for medlemmer i jobb)
  • Arbeider i privat praksis
  • Arbeider i offentlig sektor
Utdanning
På neste side er det viktig at du laster opp dokumentasjon på fullført utdanning. 
    Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.